Шест дигитални тура в света на развлеченията

By admin

ноември 11, 2022

      „Шест дигитални тура в света на развлеченията“ създадоха учениците от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ съвместно със своите приятели от Турция, Франция, Италия, Сърбия и Гърция. В продължение на една седмица учениците Габриела Божидарова, Божидара Христова, Пресияна Филипова, Милен Кирчев и Яни Митев гостуваха на своите проектни партньори от турския град Истанбул. Срещата се състоя от 2 до 8 октомври по проект „Смартуризъм“ европейската програма Еразъм+. Като част от културната програма участниците успяха да посетят знакови за Истанбул обекти, да усетят вкуса на турската кухня и да прекарат незабравими мигове на Принцовите острови. „С този продукт искаме да подобрим видимостта на тази индустрия като едновременно с това покажем как са оцелели хората и бизнесите в тази област и какви решения са успели да намерят.“, споделиха учениците. Те създадоха продукт състоящ се от две части- рекламен и документален филм за развлекателния бизнес и последиците от пандемията в шестте града на проектните партньори.

      „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”