Гимназията по туризъм участва в НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“

Гимназията по туризъм участва в НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“

          Всеки трети ученик от Гимназията по туризъм е участвал в пътуванията по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“. Екип от 13 учители е организирал и реализирал участието на училището в Националната програма в периода 03 – 09...
В Гимназията по туризъм връчиха сертификатите на учениците, участвали в

В Гимназията по туризъм връчиха сертификатите на учениците, участвали в

              През учебната 2022/2023 година в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново по Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална...
Приключи участието на Гимназията по туризъм

Приключи участието на Гимназията по туризъм

              На 25 май беше последният работен ден в реална работна среда на Александра Йовкова и Анелия Милчева от Хб клас, специалност „Кетъринг“. Това беше и последният работен ден по Проекта. 49 ученици работиха по Дейност 1 „Подкрепа за практическото...
 „Шест дигитални обиколки из Европа“ ще създадат учениците от   Професионалната   гимназия по туризъм по проект на Еразъм+

 „Шест дигитални обиколки из Европа“ ще създадат учениците от   Професионалната   гимназия по туризъм по проект на Еразъм+

         През настоящата учебна година Гимназията по туризъм се включи в европейски проект заедно със своите партньори от Франция, Италия, Турция, Гърция и Сърбия. Участниците в проекта си поставиха амбициозните цели да подпомогнат местния бизнес в своите градове като...