52 ученици получиха сертификати за обучение по дейност 5 на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

52 ученици получиха сертификати за обучение по дейност 5 на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

       На 04.11. 2023 г. приключиха обученията по дейност 5 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от...
Стартира изпълнението на дейностите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Стартира изпълнението на дейностите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

       Шест групи са одобрени по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.      Три от тях са в модул „Изкуства“, :направление „Театрално и филмово изкуство“ Категория „Театрално изкуство“ с ръководител Флорина Борисова,...
52 ученици получиха сертификати за обучение по дейност 5 на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Ученици и учители са обучават по дейност 3 и дейност 5 на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

          От 02.10.2023г. в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново стартира изпълнението по Дейност 3 и Дейност 5 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и...
Ученици са обучават в две групи по проект BG05M2OP001-2.012-0001

Ученици са обучават в две групи по проект BG05M2OP001-2.012-0001

       От 02.10.2023г. в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново стартира изпълнението по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от...
Гимназията по туризъм участва в НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“

Гимназията по туризъм участва в НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“

          Всеки трети ученик от Гимназията по туризъм е участвал в пътуванията по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“. Екип от 13 учители е организирал и реализирал участието на училището в Националната програма в периода 03 – 09...