В Гимназията по туризъм връчиха сертификатите на учениците, участвали в

В Гимназията по туризъм връчиха сертификатите на учениците, участвали в

              През учебната 2022/2023 година в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново по Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална...
Приключи участието на Гимназията по туризъм

Приключи участието на Гимназията по туризъм

              На 25 май беше последният работен ден в реална работна среда на Александра Йовкова и Анелия Милчева от Хб клас, специалност „Кетъринг“. Това беше и последният работен ден по Проекта. 49 ученици работиха по Дейност 1 „Подкрепа за практическото...
 „Шест дигитални обиколки из Европа“ ще създадат учениците от   Професионалната   гимназия по туризъм по проект на Еразъм+

 „Шест дигитални обиколки из Европа“ ще създадат учениците от   Професионалната   гимназия по туризъм по проект на Еразъм+

         През настоящата учебна година Гимназията по туризъм се включи в европейски проект заедно със своите партньори от Франция, Италия, Турция, Гърция и Сърбия. Участниците в проекта си поставиха амбициозните цели да подпомогнат местния бизнес в своите градове като...
Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

        За първи път в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ се включват ученици от специалност „Рекламна графика“. Даная Пенкова, Ивет Маринова, Виктория Неделчева и София Ламбова са в Ха клас, специалност „Рекламна графика“ и работят в „Априори“...