Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

        За първи път в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ се включват ученици от специалност „Рекламна графика“. Даная Пенкова, Ивет Маринова, Виктория Неделчева и София Ламбова са в Ха клас, специалност „Рекламна графика“ и работят в „Априори“...
Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

Работата в реална работна среда в снимки

            Едно от изискванията  в Указанията по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ е учениците да представят снимки от реалните работни места, в които отработват 240 часа. От началото на втория етап на Проекта са изминали 40дни. Средно...
ОБЯВА

ОБЯВА

    Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“  набира документи на ученици за участие в проект  2022-1-BG01-KA122-VET-000078155   ”Дигитални умения в туристическата индустрия, чрез успешни мобилни пътеки за обучение”  по програма „Еразъм+”, които  да...
Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

Стартира вторият етап от проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

              От 01.12. в Гимназията по туризъм стартира вторият етап на Проекта.             49 ученици са подали заявления за включване в  дейност  1  „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи...
Състезание  за изработване на коледна украса

Състезание  за изработване на коледна украса

         Състезание  за изработване на коледна украса от рециклируеми материали се проведе в сградата на Професионалната гимназия по туризъм на 28.11.2022. Събитието е част от дейностите по проект «Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на...